Bálint Piroska

Hogyan lehet összeegyeztetni párkapcsolatban a libidó(k) közötti különbséget?

Hogyan lehet kezelni a libidó különbséget párkapcsolatban/a szexuális partnerrel? Néhány lehetőség ebben a cikkben és a különböző meglévő terápiákban.

Amikor két szív különböző ritmusra dobban

Egy nagyváros nyüzsgő utcáin a dudálások és sietős léptek ritmusára egy olyan régi történet bontakozik ki, mint maga az emberiség: a libidókülönbség.

Vegyünk egy (házas)párt mozgalmas élettel és tele álmokkal, amelyeket igyekeznek valósítani. Szerelmük ragyog, de az intimitásuk fölött egy idő után valamiféle „árnyék” kezd lebegni. Egyrészt minden utcasarkon egy újabb szenvedélyes szerelem ólálkodik, akinek könnyen beindul a libidója. A másik oldalon egy elfoglalt mindenes, aki zsonglőrködik a találkozókkal, aki hektikus életmódot folytat, akinek a libidója olyan, mint egy alkalmazás a háttérben: tudjuk, hogy létezik, de nem mindig tudjuk megtalálni. Minden este egy nyugtalanító rejtéllyel találják szembe magukat: miért tűnik úgy, hogy a testi vágyaik két párhuzamos utat követnek, amelyek szinte soha nem keresztezik egymást? Míg az egyik az ölelések és csókok szent földjére szeretne elutazni, amint lenyugszik a nap, a másik csak arra vágyik, hogy fáradt medveként „hibernálhasson”. És a tapasztalatok, kutatások szerint ma már nincs oly számottevő nemi különbség, ma már nem él a gyakorlatban az a mítosz, hogy a „férfi jobban/többet akarja”. Ennek okán, a libidó különbségének égető kérdése elgondolkodtatja a párt: hogyan gyújtsam(uk) meg az intimitás lángját?

CBT + szexterápia + coaching = az intimitás kiteljesedése a különböző szexuális vágyak ellenére

Ezzel a sokszor nagyon kényes problémával szembesülő személyek támogatására kombinálható:

 • A kognitív viselkedésterápia (CBT) mélysége
 • A szexterápiás gyakorlatok sajátosságai
 • A coaching eszközök pragmatizmusa

Ezzel a megközelítéssel három – egymást kölcsönösen gazdagító – tengelyen lehet konkrét eredményeket elérni.

1.tengely: A változás feltételeinek megteremtése a CBT segítségével

A CBT használata lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk azokat a gondolatokat, viselkedéseket és érzelmeket, amelyek megakadályozzák a két különböző libidó intim kiteljesedését.

 • Kezdeti értékelés: átfogó helyzetértékelés végzése úgy, hogy információkat gyűjtünk minden partner egyéni történetéről, kapcsolati dinamikájáról és szexuális elvárásairól.
 • Korlátozó hiedelmek azonosítása: nyílt megbeszéléseken keresztül azonosítani szükséges azokat a korlátozó hiedelmeket vagy negatív gondolatokat, amelyek befolyásolják szexuális vágyaikat és intimitásukat.
 • Kommunikációs készségek fejlesztése: strukturált kommunikációs gyakorlatokat biztosítunk a szexuális vágyak, aggodalmak és szükségletek nyílt cseréjének elősegítésére, a változásra alkalmas környezet megteremtésére.
 • Stressz- és érzelemkezelés: stresszkezelési és érzelmi elfogadási technikák átadása, a célból, hogy a partnerek jobban megbirkózzanak a napi nyomással, és csökkenjen a libidójukra gyakorolt ​​negatív hatás.
 • Kognitív átstrukturálás: ez azt jelenti, hogy a negatív gondolati mintákat pozitívabb és reálisabb gondolatokká alakítjuk.
2. tengely: Jó gyakorlatok elsajátítása szexterápia segítségével

A szexterápiás beavatkozások lehetővé teszik, hogy szexuális készségeket sajátítsanak el, gyakorlatokat tanuljanak, és reálisan rálássanak az elvárásokra.

 • Szexuális nevelés/edukáció: megbeszélés és részletes információk bemutatása a szexuális fiziológiáról, a test reakcióiról, az intimitás kiteljesedésének különböző módjairól, a reális elvárásokról és a szexualitás különböző aspektusairól a megértés javítása és a félelmek csökkentése érdekében.
 • Intimitás gyakorlatok: progresszív gyakorlatok ajánlása, melyek célja az érzelmi és fizikai kapcsolat erősítése.
 • Szexuális kommunikáció: speciális kommunikációs technikák a szexuális igényekről, preferenciákról és fantáziákról szóló nyílt, ítélkezéstől mentes beszélgetések elősegítésére.
 • Tudatosító/érzékenyítő technikák: gyakorlatok biztosítása a szexuális stimuláció és a testi érzések tudatosságának javítására, segítve a szexuális reakciókészség javulását.
3. tengely: a szexualitás kreatív felfedezése a coaching segítségével

A coaching segítségével új ötletek, egyedi tapasztalatok és szokatlan tevékenységek ajánlása az innováció és a kreativitás felélesztésére a kapcsolat felélénkítése érdekében. A szokatlan ebben az értelemben nem feltétlenül hétköznapitól eltérőt jelent vagy valami perverz dolgot, hanem olyasmit, amit addig nem próbáltak, nem szoktak végezni (pl. előjáték során több testrész érintése).

 • Célkitűzési eszközök: világos, konkrét és elérhető célokat kitűzése a szexuális élettel és az intimitással kapcsolatban, hogy irányt és motivációt adjunk a probléma megoldására.
 • Ötletbörze: stimuláló ötletbörze-ülések vezetése olyan új ötletek és tevékenységek generálására, amelyek újraéleszthetik az intimitást, mint például a spontán kiruccanások vagy váratlan kalandok.
 • „Oldalirányú” gondolkodási technikák: ezek olyan gondolkodási gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek segítik a kreatív gondolkodást és a nem szokványos megoldások felfedezését az intim kapcsolat erősítésére.
 • Tervezési technikák: bátorítás az új és izgalmas élmények rendszeres tervezésére, hogy felébressze a vágyat.
 • Reflexiós foglalkozások: a tapasztalatokra, kísérletekre való reflektálás ahhoz, hogy a felismeréseket, a megtanult dolgokat összegezzük.
 • A haladás megünneplésének pillanatai: hangsúlyozni a sikerek és a haladás kölcsönös elismerését és ünneplését a motiváció és az elkötelezettség erősítése érdekében.

Ezeket a megközelítéseket személyre szabottan, a kontextusokat és körülményeket figyelembe véve, pragmatikus módon kombinálva lehet koherens, harmonikus és teljes terápiás stratégiát felépíteni.

E cikk elején említett pár egy merész és innovatív megközelítést fedezett fel szerelmi életük fűszerezésére. A néhány érzelemkezelési, kommunikációs, ötletbörze és kreatív gondolkodási ülés után ötletekből nincs hiány. Persze vannak nevetések, kínos pillanatok, sőt olyan ötletek is, amelyek a „na, legalább megpróbáltuk”. Mindezek közepette azonban felismerések, „aha élmények” emlékeztetik a házaspárt, hogy az intimitás több, mint egy doboz, amelyet elfoglalt időbeosztás esetén ellenőrizni kell. Ahogy folytatják kalandjukat a forgalmas város utcáin, rájönnek, hogy a libidó különbsége nem egy megnyerendő csata, hanem inkább egy táncparkett, ahol új, egymáshoz való kapcsolódási pontokat fedezhetnek fel. Talán végső soron a szerelem és egy jó adag humor közötti finom alkímiában rejlik a válasz.

 

Forrás: Schnarch, D. M. (2011). Intimacy & Desire : Awaken the Passion in Your Relationship. Beaufort Books.

Megosztás
Picture of Bálint Piroska

Bálint Piroska

„Lélekre hangolva"

Ambivalens kapcsolatok

Mindennapi életünk tele van ambivalens – másképp fogalmazva kétértelmű, visszás – kapcsolatokkal. Néha már nem tudjuk, melyik lábunkra álljunk, hogy jó legyen, de kénytelenek vagyunk

Tovább olvasom